Instalace ventilu


Rádi byste si do svého bytu Äi domu pořídili protizáplavové ventily, protože jste o nich slyÅ¡eli tak moc, takže by se Vám líbilo je mít také? Zajímalo by Vás ovÅ¡em, jak tyto ventily fungují a pÅ™edevším to, jak se instalují? To Vám můžeme snadno a rychle osvÄ›tlit. Instalace je snadná, staÄí urÄit vhodné místo na vodovodním přívodu a pÅ™eruÅ¡it jej. V tom místÄ› se nainstaluje jedna Äást ventilu. Na vstup elektroventilu je pÅ™ipojen přívod vody a na výstup Äást potrubí. Tyto Äásti lze instalovat jak ve svislé, tak i ve vodorovné poloze. Řídící jednotka bude nakonec pÅ™iÅ¡roubována na stÄ›nu a po instalaci bude provedena zkouÅ¡ka tÄ›snosti. Je nutné, aby tuto práci provedl skuteÄný odborník, aby bylo vÅ¡e správnÄ› umístÄ›no.

Funkce a zajímavosti

AÅ¥ už bude s vodou problém jakýkoliv, v případÄ› nainstalovaného ventilu se nemusíte obávat žádných potíží a vyplavení bytu. Může se Vám porouchat myÄka nebo praÄka, prasknout hadiÄka na WC, anebo jen zapomenete vypnout vodu ve vanÄ›, když usnete a vÅ¡e za Vás vyÅ™eší protizáplavové ventily. Tak neváhejte a kupte si je od nás!

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.