Lepší životní styl


Každý ÄlovÄ›k má svůj typický životní styl. Myslím si, že vůbec není žádný ÄlovÄ›k, který by Å™ekl, že je mu úplnÄ› jedno, jaký vyznává životní styl. V poslední dobÄ› je velice moderní, že lidé žijí takovým spíše zdravým životním stylem a podobnÄ›. Mnoho lidí také si dokonce bere různé výživové poradce a nebo také cviÄitele a osobní trenéry, aby právÄ› je uÄili cviÄit. No, aby taky nauÄili pořádnÄ› se kvalitnÄ› stravovat. Víte, co jsem slyÅ¡ela? Že za posledních deset let opravdu pÅ™ibylo obézních dÄ›tí. A nejenom dÄ›tí, ale také obézních lidí a dospívajících. SamozÅ™ejmÄ›, že nejhorší životní styl je takový, když malé dÄ›ti už mají nadváhu a nebo jsou opravdu hodnÄ› obézní.

Snažím se žít opravdu zdravě.

Znám nÄ›kolik dÄ›tí, kteří tÅ™eba jeÅ¡tÄ› nedosáhli ani deseti let vÄ›ku a už mají tak Å¡patný životní styl, že potom tÅ™eba náprava může být opravdu hodnÄ› zdlouhavá. VÅ¡ichni víme, ale jistÄ› tušíme, že když nÄ›kdo opravdu Å¡patnÄ› jí a nedokáže si hlídat jídelníÄek, tak samozÅ™ejmÄ› potom těžko se to napravuje. Životní styl zmÄ›nit jenom tak ze dne na den vůbec nejde. A když ano, tak je to velice složité a nároÄné. Je to nároÄné hlavnÄ› na psychiku, a když lidé jsou tÅ™eba zvyklí a hodnÄ› závislí na cukru, tak se to velice těžko odbourává.

Jaký životní styl máte vy?

Proto si myslím, že dÄ›ti by mÄ›ly sladkosti dostávat pouze jenom za odmÄ›nu anebo výjimeÄnÄ›. Když to tak vezmu, tak pÅ™eci cukr nám lidem opravdu nic nedává, cukr akorát dá to, že máme chvilkovou energii. Já bych energii spíše tÄ›lu dodávala úplnÄ› nÄ›jak jinak, a to tÅ™eba ovocem. Ovoce je zdravé. Já vyznávám takový zdravÄ›jší životní styl. SamozÅ™ejmÄ›, že nic nepÅ™eháním a také obÄas si dám Äokoládu nebo omáÄku, ale snažím se spíše žít zdravÄ›. A také dávám pÅ™ednost pohybu, než abych se nÄ›kde válela doma u televize na gauÄi. Tento životní styl nemám ráda a jsem ráda, že moje maminka nás také uÄila opravdu hodnÄ› pohybu a zdravému životnímu stylu.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.