Co vše určuje módní trendy


O módu se zajímáme v nÄ›jaké formÄ› vÅ¡ichni, aÅ¥ už chceme nebo ne. Jen málokdo jde například do divadla Äi na nÄ›jakou akci v teplákách, byÅ¥ jsou rozhodnÄ› pohodlné. Víme vÅ¡ak, že bychom tím neudÄ›lali zrovna nejlepší dojem – a to je pro sociálního živoÄicha, jakým ÄlovÄ›k je, velmi důležité. Proto se vždy zajímáme, jaké obleÄení je pro danou událost pÅ™ijatelné.

 

typická modelka

 

To se ovÅ¡em v průbÄ›hu Äasu mÄ›ní. Zkuste například pÅ™ijít jako muž do kina s napudrovanou parukou, v pestrých Å¡atech a botách s vysokými podpatky. Pohledům ostatních se rozhodnÄ› nevyhnete, a pÅ™itom právÄ› toto byl ten ideální odÄ›v do spoleÄnosti jeÅ¡tÄ› pÅ™ed pár stovkami let, což je z historického pohledu pouhé mrknutí oka. Je tedy zajímavé se podívat, kdo a jak vlastnÄ› tyto trendy urÄuje. Je to totiž jinak, než by se nám mohlo na první pohled zdát.

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba říci, že to rozhodnÄ› nejsou lidé, u kterých se zkrátka v průbÄ›hu Äasu mÄ›ní preference a chtÄ›jí prostÄ› a jednoduÅ¡e zmÄ›nu. To je naivní, neboÅ¥ je jasné, že výrobci a prodejci obleÄení musí zmÄ›ny trendů pÅ™edpovídat s nÄ›kolikamÄ›síÄním pÅ™edstihem, aby vÅ¡e bylo v obchodech ve chvíli, kdy se nový trend do spoleÄnosti dostane. Proto je jasné, že není možné to nechat pouze na lidech. Ti se naopak musí ovlivňovat tím, co se v módním průmyslu dÄ›je.

 

lodiÄka na vysokém podpatku

 

Proto je jasné, že je za tím nÄ›co jiného. A jsou to pÅ™edevším módní návrháři a majitelé průmyslu, kteří používají klasické metody propagace. Například nové trendy nejprve ukazují v pozitivním svÄ›tle v různých médiích, aÅ¥ už je to televize, internet, Äi nejrůznÄ›jší nejen módní Äasopisy. Díky tomu se nový styl dostane do povÄ›domí lidí, kteří následnÄ› budou mnohem více naklonÄ›ni tomu si daný typ obleÄení koupit.

 

Je to pomÄ›rnÄ› jednoduchá strategie, avÅ¡ak nelze než pÅ™iznat, že funguje. PÅ™ináší tak vÅ¡em Älánkům v tomto Å™etÄ›zci velké množství penÄ›z, což je to, co je hlavním cílem toho vÅ¡eho. A je tomu tak bez ohledu na to, co si zákazníci myslí.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.