Kde uplatníte pasametr

Kdyby vás někdo pověřil měřením stovek nebo tisíců kusů strojírenských výrobků a měli jste k dispozici pouze běžná strojírenská měřidla, jako je mikrometr a posuvné měřítko, vaše práce by byla nesmírně náročná a zdlouhavá. Možná, že byste začali přemýšlet, jak si ji maximálně usnadnit, aby to netrvalo tak dlouho a vaše pracovní efektivita byla mnohem vyšší.

měření součástek

Řešení ale již existuje, a to mnoho desítek let. Jmenuje se pasametr a jde o tzv. poměrové měřidlo, kdy se na něm nastaví přesná odpovídající hodnota a měří se pouze odchylky. Vy následně přikládáte jeden výrobek za druhým mezi měřicí trny a zapisujete nebo odkládáte obrobky do požadovaného prostoru.

Pasametry tedy najdou uplatnění zejména v sériové výrobě a všude tam, kde je metoda měření mikrometry velmi zdlouhavá. Ve výrobní sféře je u takovéto záležitosti zásadní právě velikost odchylky, kdy u té vyšší, než je povolený rozměrový rozsah, postačí pouze odebrat třísku v požadované odchylce, čímž pak nejsou obrobky považovány za zmetky. Zmetkem se stává jen ten, jehož odchylka je minusová, a tudíž nelze problém již obráběním napravit.

strojírenské měřidlo

Pasametry jsou univerzální měřidla a lze jimi měřit jakékoli kovové součásti ve strojírenské výrobě, ale i v údržbě a kdekoli jinde, kde přicházíte do styku s větším počtem stejných kusů. Seznamují se s nimi již učni a žáci středních průmyslových učilišť a škol a mohou je samozřejmě využít i kutilové, nadšenci do starožitností či veteránů, kteří potřebují obrábět více shodných součástek, a to zejména tam, kde jsou ve vzájemné interakci, a kde je důležitá určitá rozměrová tolerance.

Jistou brzdou ve využívání pasametrů v praxi je jejich vyšší cena, která se již může pohybovat v desítkách tisíc korun. Stojí tedy za zvážení usnadnění práce jako takové, versus provozní náklady, které by vznikly nákupem těchto velmi přesných měřicích zařízení.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.