Co patří do životního stylu?


Každý máme svůj vlastní osobitý životní styl. Do životního stylu nepatří jen to, jak se stravujeme a jestli pravidelnÄ› sportujeme, ale také to, Äemu věříme a co považujeme za správné. Jak se toto pojí s naším životním stylem? OdpovÄ›Ä je mnohdy nasnadÄ›. StaÄí se zamyslet nad tím, jak vypadá náš život a podle Äeho se řídí. KrásnÄ› jsou tyto rozdíly vidÄ›t na životech lidí v minulém, komunistickém, režimu.

naši bližní

Tam byli pomÄ›rnÄ› jasnÄ› rozdÄ›leni lidé, kteří Å¡li nebo naopak neÅ¡li ruku v ruce s komunistickým myÅ¡lením a chováním. Pokud jste věřili v urÄité zásady a hlasitÄ› nebo alespoň polohlasem jste se k nim hlásili, bylo velmi pravdÄ›podobné, že Váš způsob života nebyl příliÅ¡ zdravý. Neustálá kontrola, zákaz nebo skrývání toho, co říkáte Äi dokonce toho, co si myslíte, vede k neustálému stresu, který v dneÅ¡ní dobÄ› tak hlasitÄ› zavrhujeme. Vrcholem toho vÅ¡eho bylo, pokud jste se jako politický vÄ›zeň dostal do vÄ›zení. Pak jste nejen že museli každý den odolávat bití a nadávkám bachařů, ale také jste vykonávali tu nejtěžší práci, například v uranových dolech. Není proto divu, že se tito lidé z vÄ›zení vraceli ve zdevastovaném stavu, kdy mnohdy nebyli schopni zaÄlenit se zpátky do běžného způsobu života.

pocit sebe sama

      Pokud jste naopak vyjadÅ™ovali souhlas s uÄením tehdejší doby. Byl Váš kariérní postup a klidný život pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e zajiÅ¡tÄ›ny.

      Je tedy jasné, že životní styl každého z nás je do velké míry dán také tím, co považujeme za nemÄ›nné hodnoty. I když v dneÅ¡ní dobÄ› tento aspekt není již tak výrazný, pořád tu je a bez povÅ¡imnutí urÄuje smÄ›r a tempo naÅ¡eho života, i života například naších dÄ›tí. Proto je velmi důležité, jaké knihy běžnÄ› máme na noÄním stolku, jaké filmy sledujeme a s kým se běžnÄ› setkáváme, protože to je pÅ™esnÄ› to, co nás bude v životÄ› formovat dál, a co tedy bude urÄovat náš životní styl.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.