IT znalosti


Myslíte si, že by svÄ›t by byl lepší, kdyby nebyla informaÄní technologie a kdyby poÄítaÄe byly lépe chránÄ›né? Podle mého názoru opravdu nevím, je vážnÄ› mnoho názorů. Já bych si už tímhle nebyla tak moc jistá, protože si vzpomínám, že tÅ™eba moje kamarádka se svým partnerem podnikají v tom, že prodávají různé výrobky, a to formou e-shopu. Prodává se to pÅ™es poÄítaÄ. A já vám ale Å™eknu, že jejich zaÄátky byly opravdu hodnÄ› kruÅ¡né. Oni ani nevÄ›dÄ›li, jak na to. Proto je nejlepší, tÅ™eba když se rozhodnete nÄ›co udÄ›lat anebo nÄ›co prodávat. Anebo chcete zaÄít podnikat, tak je samozÅ™ejmÄ› vždycky nejlepší v první Å™adÄ› si o tom zjistit co nejvíce informací, a právÄ› pokud nebudete umÄ›t zacházet s poÄítaÄem anebo nebudete znát různé termíny, jako je informaÄní technologie anebo informatika, tak potom asi nebudete mít tak veliký úspÄ›ch, jak byste si přáli.

Co vÅ¡echno umíte na poÄítaÄi?

Proto jsem si Å™ekla, že já osobnÄ› bych asi s poÄítaÄem nemohla nikdy pracovat. Já se na poÄítaÄi vůbec nevyznám. Ve Å¡kole jsem s tím mÄ›la problémy. A v zamÄ›stnání dokonce také. I když mi šéf Å™ekl, že já s poÄítaÄem nikdy v zamÄ›stnání pracovat nebudu, tak po dvou letech už po mnÄ› chtÄ›l také práce s poÄítaÄem. SamozÅ™ejmÄ›, že to bylo nÄ›co takového nároÄnÄ›jšího a vÄ›tšího, a ne žádné základy. Já sice základy na poÄítaÄe znám, ale nevyznám se v takové už té vyšší informaÄní technologii, jako je tÅ™eba například úprava webových stránek a tak podobnÄ› nebo tÅ™eba udÄ›lat e-shopy a další takovéto vÄ›ci, kterým vůbec nerozumím.

UÄte se pravidelnÄ›.

Podle mého názoru na tohle jsou pÅ™eci internetoví inženýři. Anebo nÄ›jaký IT masteÅ™i anebo dokonce hackeÅ™i. Proto jsem si Å™ekla, že by asi nebylo od vÄ›ci, kdybych si já udÄ›lala nÄ›jaký poÄítaÄový kurz, abych se alespoň dozvÄ›dÄ›la troÅ¡iÄku víc než základy. Docela by mÄ› to i bavilo. Řekla jsem si, že pÅ™ece na uÄení není nikdy pozdÄ›. A když se ÄlovÄ›k uÄí, tak si procviÄuje mozek a může pÅ™edejít také různým staÅ™eckým demencím a podobnÄ›. No, není to pravda? 

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.