Panenky barbie


Móda a módní doplňky mÄ› vždycky bavily, baví mÄ› to už opravdu hodnÄ› dlouho. Už když jsem byla malá holka, tak jsem moc ráda dÄ›lala různé obleÄky na plyÅ¡ové hraÄky, anebo hlavnÄ› na panenky také na panenky barbie. A urÄitÄ› znáte barbie. Byly to takové krásné populární panenky, které chtÄ›la mít opravdu každá malá holÄiÄka. MnÄ› bylo asi devÄ›t nebo deset let, když jsem tuto panenku dostala poprvé. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem panenku barbie chtÄ›la už dříve, a to by myslím bylo Å¡est a nebo sedm let, jenomže jsem tuto panenku nemÄ›la, protože maminka na nÄ› nemÄ›la vůbec peníze. Zatímco mé kamarádky také mÄ›ly rády módu a právÄ› vyrábÄ›ly také obleÄky pro své panenky.

Móda mě baví a nepřestane bavit.

A tyto moje kamarádky mÄ›ly právÄ› tyto populární panenky barbie. Musím uznat, že já jako malé sedmileté dítÄ› jsem jim závidÄ›la, protože jsem takové panenky chtÄ›la být taky. Proto jsem byla opravdu hodnÄ› pÅ™ekvapená, když jsem také dostala potom svou první panenku barbie, musím uznat, že jsem byla opravdu hodnÄ› potěšená a pÅ™ekvapená, protože jsem mÄ›la za to, že už panenku barbie mít nikdy nebudu. A když jsem stále vyrábÄ›la různé obleÄení na panenky nebo na plyÅ¡ové hraÄky, protože mÄ› móda baví, tak mÄ› i v dospÄ›losti neopustilo to, že bych ráda nÄ›co vyrábÄ›la.

Panenku chtÄ›la každá holÄiÄka.

ZkouÅ¡ela jsem také dokonce umÄ›leckou Å¡kolu návrhářství, psala jsem tam takový motivaÄní dopis, že mám opravdu hodnÄ› ráda módu, že se o módu zajímám a že já mám také ráda vÅ¡elijaké módní doplňky. Bohužel jsem neuspÄ›la, neuspÄ›la jsem ani druhý rok, když jsem tam žádala, abych mohla nastoupit do této umÄ›lecké Å¡koly. Ani napodruhé mÄ› nevzali. Řekla jsem si, že asi na to nemám vůbec vlohy a že potÅ™etí to zkouÅ¡et nebudu. Jsem taková, že když mÄ› nÄ›kde nechtÄ›jí, že se nebudu samozÅ™ejmÄ› nutit. Móda mÄ› baví a tak jsem se nauÄila plést. Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› je právÄ› pletení anebo Å¡ití opravdu hodnÄ› populární, protože si tím také můžete vydÄ›lat peníze. 

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.