Jak mít krásnou zahradu


Mít zahradu, aÅ¥ už u rodinného domu Äi u chaty nebo chalupy už patří ke koloritu naší zemÄ›. Máme zkrátka rádi, pokud můžeme být alespoň takto ve spojení s přírodou, pÅ™iÄemž máme jistotu, že nám onen kousek zemÄ› nemůže nikdo vzít a udÄ›lat z nÄ›j například parkoviÅ¡tÄ›.

 

K tomu ovÅ¡em patří také to, že chceme být na svou zahradu pyÅ¡ní. Aby tomu tak bylo, musí samozÅ™ejmÄ› také dobÅ™e vypadat. To je vÅ¡ak mnohem nároÄnÄ›jší úkol, než si mnozí myslí. Je tedy dobré již pÅ™edem zvážit, jak by mÄ›la vlastnÄ› vypadat.

 

dívka na zahradě

 

První otázkou, na kterou je potÅ™eba odpovÄ›dÄ›t, je to, zda na ní chceme mít pouze trávník, nebo okrasné kvÄ›tiny, nebo zde chceme pÄ›stovat zeleninu Äi ovoce. Tento výbÄ›r samozÅ™ejmÄ› nezáleží až tak úplnÄ› na nás, nýbrž je závislý na typu půdy, který se na naší zahradÄ› nachází. Na kamenité Äi Å¡tÄ›rkovité toho příliÅ¡ neporoste, na druhou stranu kvalitní Äernozem by byla Å¡koda nevyužít. Není tedy od vÄ›ci si nechat udÄ›lat půdní rozbor, abychom vÄ›dÄ›li, k Äemu je zrovna ten náš pozemek vhodný, případnÄ› co na nÄ›m lze pÄ›stovat.

 

sklizeň jablek

 

Dále je tu také velikost pozemku. Je jasné, že Äím vÄ›tší je, tím nároÄnÄ›jší bude se o nÄ›j starat, avÅ¡ak tím více možností nám bude nabízet. Zde je potÅ™eba dávat také pozor, aby malá zahrádka nevypadala pÅ™eplácanÄ›, nebo naopak velký pozemek hole a prázdnÄ›. Záhony, stromy a případné dekorace je tedy nutné dobÅ™e rozmísit.

 

V neposlední Å™adÄ› je tu pak Äas, který jsme ochotni naší zahradÄ› vÄ›novat. Čím více toho na ní budeme mít, tím více pozornosti a péÄe od nás bude vyžadovat. Pokud tedy máme nároÄnou práci, kdy tÅ™eba Äasto jezdíme na dlouhé služební cesty a na nÄ›jakou vÄ›tší péÄi nemáme Äas, pak nejspíš nebude vhodné ji využívat k zahradniÄení.

 

Je tedy potÅ™eba zvážit nejen svá přání a pÅ™edstavy, ale také možnosti jak svoje, tak i svého pozemku. Jen tak nakonec nespláÄete nad výdÄ›lkem.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.