Skutečně u nás klesá porodnost?


Není tomu tak dlouho, co se zaÄalo hovoÅ™it o tom, že se u nás rodí stále ménÄ› dÄ›tí. Tento trend zaÄal již pÅ™ed delší dobou, avÅ¡ak v poslední dobÄ› se stále více zrychluje. Není tedy divu, že to nÄ›kterým dÄ›lá starosti – koneckonců se může stát, že rodilí ÄŒechové nakonec vymÅ™ou.

 

dětí se rodí stále méně

 

Faktem je, že důsledky pozorujeme již nyní, kdy je pracujících lidí v porovnání s tÄ›mi v důchodu stále ménÄ›. Tento efekt se nazývá stárnutí populace a rozhodnÄ› není pro ekonomiku přínosem. Naopak, pokud má stát fungovat, pak potÅ™ebuje co nejvíce aktivnÄ› pracujících, kteří by vytvářeli nÄ›jaké hodnoty, oproti tÄ›m, kteří pouze Äerpají, jako jsou dÄ›ti Äi právÄ› penzisté.

 

Tento problém se samozÅ™ejmÄ› dá ÄásteÄnÄ› napravit, například tím, že k nám budou jezdit pracovat mladí lidé z ciziny. To se vÅ¡ak nelíbí urÄité Äásti obyvatel, neboÅ¥ tito jsou hrdí na svůj národ a chtÄ›jí, aby v nÄ›m jeho původní obyvatelé mÄ›li pÅ™ednost. Problém s tímto je, že taková situace je za souÄasných podmínek neudržitelná.

 

stále více lidé se rozhodne pro bezdětnost

 

Další možností je pokusit se zjistit příÄinu tohoto jevu a pokusit se jej zvrátit. Ta první Äást je relativnÄ› jednoduchá – mít dítÄ› je Äím dál finanÄnÄ› nároÄnÄ›jší. Navíc v souÄasné ekonomické situaci se mnoho párů rozhodne mít jej až tehdy, když jsou dostateÄnÄ› finanÄnÄ› zabezpeÄeni. Mnozí se pak dokonce rozhodnou nemít dítÄ› vůbec, neboÅ¥ jej nechtÄ›jí pÅ™ivést do tohoto svÄ›ta. Díky tomu se pak rodí mnohem ménÄ› dÄ›tí.

 

Ovšem je potřeba si uvědomit, že tento trend není až tak špatný, jak by se mohlo zdát. Lidstvo je přelidněno, ať se nám to líbí, nebo ne. Pokud nás bude méně, znamená to, že bude pro všechny k dispozici více zdrojů. Je to jedna z věcí, která by mohla vyřešit mnoho problémů. Bohužel z ekonomického hlediska jich mnohem více přinese.

 

Lze jej tedy nÄ›jak vyÅ™eÅ¡it? Nikoliv. Jedinou možností by byla podpora rodiÄů od vlády, avÅ¡ak na nÄ›co takového nejsou v rozpoÄtu peníze. A to je Å¡koda.

Nejnovější komentáře

Žádné komentáře.